Afslag til opførelse af skur til infrarød sauna

Publiceret 08-06-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af skur til infrarød sauna ved helårshus på matr.63e V. Åby By, V. Åby, Strand-vejen 132, Vester Åby, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune

Retlig afgørelse
Kystdirektoratet finder, at den ansøgte bebyggelse på ca. 6 m² ikke er omfattet af undtagelsen i § 15 a, stk. 3, idet der allerede findes et lovligt skur i tilknytning til beboelsen.


Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et havehus på ca. 6 m²

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/01666.

Afslag til skur, Strandvejen 132, Vester Åby

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent