Afslag på midlertidig udvidelse af campingplads i Bornholms Regionskommun

Publiceret 16-06-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til midlertidig udvidelse af campingplads, matr. 320a, Rønne Markjorder, Strandvejen 2, 3700 Rønne

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig udvidelse af campingplads.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys jnr. 20/01952.

Afslag på dispensation til midlertidig udvidelse af campingplads

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler