Afslag på dispensation til servicebygninger Købingemarks Strand Camping

Publiceret 08-06-2020

Afslag på dispensation til servicebygninger på Købingemarks Strand Camping på matr.72, Pøl, Nordborg, Købingsmarkvej 53, 6430 Købingsmark, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet meddeler herved afslag på dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til opførelse af ny servicebygning som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01685.

Afgørelse servicebygninger Købingemarks Strand Camping

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent