Afslag på ansøgning om dispensation til shelterplads

Publiceret 09-06-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ved Golfbane syd ifm. projekt Naturbaser ved Stege Nor på ejendommen matr. nr. 40 Keldbylille By, Keldby, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02945.

Afgørelse - naturbase ved golfbane syd.pdf

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler