Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af etplans hus på ubebygget grund i Thisted Kommune

Publiceret 25-06-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af etplans hus på ubebygget grund inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 3g Hovsør By, Østerild, Lønnerup Fjord Vej 23, Hovsør By, 7700 Thisted, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til nybebyggelse af et-plans hus på ubebygget grund.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligs til j.nr. 20/01753.

Afslag på nybebyggelse på ubebygget grund.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler