Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperpladser med tilhørende tilkørsel ved Aarø Havn i Haderslev Kommune

Publiceret 12-06-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperpladser med tilhørende tilkørsel ved Aarø Havn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 218 Årø, Øsby, Aarø 4G, 6100 Haderslev, i Haderslev Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at etablere autocamperpladser med tilhørende tilkørsel som beskrevet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00708.

Afgørelse - autocamperplads ved Aarø havn.pdf

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler