Afslag på ansøgning om dispensation til bordbænkesæt og muldtoilet

Publiceret 09-06-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til bordbænkesæt og muldtoilet inden for strandbeskyttelseslinjen ved Tøvelde ifm. projekt Naturbaser ved Stege Nor på ejendommen matr. nr. 27 Tøvelde, Stege Jorder, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en Naturbase uden overnatningsmulighed som ansøgt samt udlægning af jord på skråningen ud mod vandet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02947.

Afgørelse - naturbase ved Tøvelde_.pdf

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler