Afslag på ansøgning om dispensation til at etablere cateringvirksomhed på ejendom i Norddjurs Kommune

Publiceret 08-06-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til at etablere cateringvirksomhed på på ejendommen Hevringholmvej 16A, 8961 Allingåbro, matr.1bf Hevringholm Hgd. Vivild i
Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at etablere cateringvirksomhed.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01470.

Afslag på ansøgning om dispensation til at indrette café på ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler