Afgørelser om pallekasser til opsamling af maritimt affald i Frederikshavn Kommune

Publiceret 08-06-2020

Afgørelser på ansøgning om midlertidigt at opsætte yderligere pallekasser til opsamling af marint affald inden for klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen i Frederikshavn Kommune.

Afslag  - Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til at opsætte 19 pallekasser inden for klitfredningslinjen i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8. Se nærmere i redegørelsen.


Dispensation - Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 og § 15, til at opsætte 22 pallekasser inden for klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen. Dispensationen er midlertidig og udløber med udgangen af 2022.

ved spørgsmål til afgørelserne venligst henvis til sagsnummer 20/00969.

Afslag og dispensation til opsætning af pallekasser til opsamling af marint affald i Frederikshavn Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler