Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation til shelterplads

Publiceret 09-06-2020

Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ved Golfbane nord ifm. projekt Naturbaser ved Stege Nor på ejendommen matr. nr. 1b eller 11f Keldby By, Keldby, i Vordingborg Kommune

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af to bordbænkesæt ved lokalitet 1.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af to shelters, en bålplads og et muldtoilet ved lokalitet 1 og afslag til etablering af to shelters, en bålplads, et muldtoilet og to bordbænkesæt ved lokalitet 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02944.

Afgørelse - naturbase ved golfbane nord.pdf

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler