Afgørelse om terrasse og fjernelse af vegetation ved Balka Strand

Publiceret 08-06-2020

Afgørelse om terrasse og fjernelse af vegetation inden for strandbe-skyttelseslinjen - matr.128e, matr.128p og matr.221h Bodilsker - Weekendhytten Balka Strand, Boulevarden 14, 3730 Nexø. Bornholms Regionskommune

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation til at der kan være opstillet afskærmende gelænder omkring terrassen i perioden 1. juni til udgangen af august måned.


Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om at bibeholde gelænderet helårs.


Afgørelserne er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/00457.

Afgørelse terrænændringer Balka Strand

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent