Tilladelse til sammenbygget driftsbygning og stuehus på landbrugsejendom i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 28-07-2020

Tilladelse til sammenbygget driftsbygning og stuehus inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr.35h, Lønborggård Hgd., Lønborg, Skavenvej 54, Vostrup, 6880 Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af sammenbygget stuehus og driftsbygning med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. redegørelse.

Dispensationen er meddelt på vilkår, at den ansøgte bebyggelse skal opføres i sin helhed, samt at det eksisterende stuehus skal være nedrevet senest 3 måneder efter færdiggørelsen af den ny bebyggelse.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02441.

Tilladelse til sammenbygget driftsbygning og stuehus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent