Tilladelse til placering og udformning af en mindre udvidelse af stuehuset på landbrugsejendom i Stevns Kommune

Publiceret 27-07-2020

Tilladelse til placering og udformning af en mindre udvidelse af stuehuset på landbrugsejendom matr.19d, Sigerslev By, St. Heddinge, Lilledalsvej 9, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af tilbygningen på 8 m² med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. redegørelsen i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00308.

Tilladelse - placering og udformning af mindre udvidelse af stuehus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent