Supplerende dispensation til vinduer og ændret ydre ved genopførelse af sommerhus i Aabenraa Kommune

Publiceret 07-07-2020

Supplerende dispensation til vinduer og ændret ydre ved genopførelse af sommerhus på matr. 2341, Kolstrup under Aabenraa, Avbækvigvej 43, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte bygningsændringer som beskrevet i redegørelsen (ændrede vinduespartier og ydre beklædning med lærketræ).

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02306.

 Supplerende dispensation til vinduer og ændret ydre ved sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent