Rammedispensation til Skt. Hans arrangement i Varde Kommune

Publiceret 16-07-2020

Rammedispensation til Skt. Hans arrangement i 2021, 2022 og 2023 på Vejers Sydstrand inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr.nr. 6n Vejers By, Oksby, i Varde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed 3-årig rammedispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til afholdelse af Skt. Hans arrangement i 2021, 2022 og 2023.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01885.

Rammedispensation til Skt. Hans arrangement i Varde Kommune.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig