Rammedispensation til afholdelse af Smedenes Vikingemarked i Odder kommune

Publiceret 21-07-2020

Rammedispensation til afholdelse af Smedenes Vikingemarked på Kysing Strand i 2021-2023 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1r, Kysing By, Saksild, Kystvejen 200, 8300 Odder, i Odder Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Smedenes Vikingemarked i 2021-2023.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00788.

Rammedispensation til afholdelse af Smedenes Vikingemarked på Kysing Strand i Odder Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig