Dispensation til udvidelse af parkeringsplads nord for Øster Hurup, Mariagerfjord Kommune

Publiceret 10-07-2020

Dispensation til udvidelse af parkeringsplads inden for strandbeskyttelseslinjen nord for Øster Hurup, matr. nr. 1b Tofte Skov, Als, i Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af parkeringspladsen som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01934. 

Dispensation til udvidelse af parkeringsplads, Als

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler