Lovliggørende tilladelse til læskur i Odder Kommune

Publiceret 09-07-2020

Lovliggørende tilladelse til læskur inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 10a, Amstrup By, Falling, Alrøvej 105b, 8300 Odder.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af læskur på 45 m2 med en placering og udformning som oplyst i redegørelsen i sagen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02070.

Lovliggørende tilladelse til læskur inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler