Lovliggørende dispensation til facadeændringer på bådhus, renovering af plads foran bådhus og stabilisering af slæbested i Slagelse Kommune

Publiceret 06-07-2020

Lovliggørende dispensation til facadeændringer på bådhus, renovering af plads foran bådhus og stabilisering af slæbested inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 18a Svenstrup By, Tårnborg, Stibjergvej 109, 4220 Korsør

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til facadeændringer på bådhus, renovering af plads foran bådhus og stabilisering af slæbested med betonpæle i terræn som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03408.

Lovliggørende dispensation til facadeændring mm Stibjergvej 109 4220 Korsør.pdf

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler