Dispensation til lade til hestehold i Sønderborg Kommune

Publiceret 03-07-2020

Fornyet dispensation til genopførelse af lade til hestehold på 370 m2. indenfor strandbeskyttelseslinjen, matr.112, Kær, Ulkebøl, Arnkilsøre 11, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførsel af lade.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01498. 

Fornyet dispensation til genopførelse af lade til hestehold på 370 m2. indenfor strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler