Dispensaton til udvidelse af sommerhus i Langeland kommune

Publiceret 20-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af sommerhus, matr. 31da Ristinge by, Humble, Piledybet 2a, Ristinge, 5932 Humble, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til udvidelse af sommerhuset som ansøgt med ca. 1 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 250/01769.

Dispensation udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent