Dispensation til udvidelse besøgscenter Vejlerne i Jammerbugt kommune

Publiceret 01-07-2020

Dispensation til tilbygning til besøgscenter Vejlerne inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1, Ø. Vejler, Vust, beliggende Bygholmvejlevej 640,9690 Fjerritslev, i Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til en tilbygning til Besøgscenter Vejlerne.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 16/05984.

Dispensation udvidelse af besøgscenter Vejlerne

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler