Dispensation til udvidelse af garage/driftsbygning på landbrugsejendom i Bornholms Regionskommune

Publiceret 20-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af garage/ driftsbygning på landbrugsejendommen matr.31c Hovedejerlavet, Olsker, Sdr. Strandvej 104, 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af tilbygningen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01383.

Dispensation til udvidelse af garage ved helsårshus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent