Dispensation til udvidelse af anneks ved helårsbolig i Randers kommune

Publiceret 17-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af anneks ved helårsbolig på matr.4h, Skalmstrup By, Tvede, Skalmstrup vej 39, 8930 Randers NØ, Randers Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af annekset med 10 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00889.

Dispensation til opførelse af anneks

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent