Dispensation til udstykning af styrelsens ejendom ”Tønballegård” i Hedensted Kommune

Publiceret 15-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning af styrelsens ejendom ”Tønballegård” på matr.5e, Østrup By, Glud, 7140 Stouby, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning af ejendommen som ansøgt inden for strand-beskyttelseslinjen.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02322.

Dispensation til udstykning af styrelsens ejendom ”Tønballegård” i Hedensted Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent