Dispensation til udlægning af trædesten i Roskilde kommune

Publiceret 23-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udlægning af 3-6 trædesten på matr.nr. 19a Jyllinge By, Jyllinge, Snekkevej 10, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udlæg af trædesten som ansøgt.

Ved henvende om sagen venligst oplys sagsnr. 20/00984.

Dispensation til udlægning af trædesten

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent