Dispensation til udbygning af fiskeforretning i Norddjurs Kommune.

Publiceret 15-07-2020

Afgørelse på ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udbygning af fiskeforretning, matr.29g, Fjellerup By, Fjellerup, Klitvej 9A, 8585 Fjellerup, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af natur-beskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering/udbygning af fiskeforretningen som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01431.

Dispensation til udbygning af fiskeforretning i Norddjurs Kommune.pdf.

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent