Dispensation til tre regnvandsbassiner i Aalborg kommune

Publiceret 01-07-2020

Dispensation til tre regnvandsbassiner i Nibe inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 26bt Nibe Markjorder og 31by, 223e, 225d og 26ax Nibe Bygrunde, i Aalborg
Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til tre regnvandsbassiner.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03293.

Dispensation til tre regnvandsbassiner i Nibe, Aalborg Kommune

 

 

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig