Dispensation til træpavillon til brug som isbod i Ishøj Kommune

Publiceret 07-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til træpavillon til brug som isbod på matr.43a, Tranegilde By, Ishøj, Skovvej 52, Køge Bugt Strandpark, 2635 Ishøj, Ishøj Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af træpavillonen. Dispensationen meddeles på vilkår, at pavillonen skal fjernes hvis kioskfunktionen ophører, samt at der ikke må placeres reklamer, skilte ol. på eller i tilknytning til bygningen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00554.

Dispensation til isbod.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent