Dispensation til skur på 12 m² ved sommerhus i Assens kommune

Publiceret 23-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til skur på 12 m² ved sommerhus, matr.9i, Aborg By, Gamtofte, Aborg Strandvej 41, Assens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af et fritliggende skur på 12 m², idet det forudsættes at et eksisterende udhus på 5 m² sammenbygget med boligen ikke udvides yderligere.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02137.

Dispensation til skur ved sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent