Dispensation til placering af to bænke i Odsherred Kommune

Publiceret 16-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til placering af to bænke ved matr. 5cæ Overby By, Odden, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af bænkene som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02311.

Dispensation til placering af to bænke i Odsherred Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent