Dispensation til opstilling af placering af bord/bænkesæt ved Stevns Klint i Stevns Kommune

Publiceret 09-07-2020

Dispensation til opstilling af placering af bord/bænkesæt inden for strandbeskyttelseslinjen ved Stevns Klint på ejendommen matr. nr. 3e Højerup By, Højerup, Højerup Bygade 26, 4660 Store Heddinge, i Stevns Klint

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til placering af bord/bænkesæt som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01903.

Dispensation til bord-bænkesæt.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler