Dispensation til opsætning af redningskrans ved badebro i Kalundborg kommune

Publiceret 23-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af redningskrans ved badebro på matr.15a, Vollerup By, Raklev, Vollerup Overdrev 125, 4400 Kalundborg, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætningen af redningskransen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02417.

Dispensation til opsætning af redningskrans ved badebro

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent