Dispensation til opsætning af markeringspæle ved to slæbesteder i Norddjurs Kommune

Publiceret 02-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af marke-ringspæle ved to slæbesteder på Gjerrild Nordstrand, matr.16k, Gjerrild By, Gjerrild, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 4 markeringspæle som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00925.

Dispensation til opsætning af markeringspæle ved to slæbesteder.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent