Dispensation til opsætning af 7 lamper, etablering af fodgængerbro samt udsigtsbro i forbindelse med ARKENWALK i Ishøj Kommune

Publiceret 08-07-2020

Dispensation til opsætning af 7 lamper, etablering af fodgængerbro samt udsigtsbro i forbindelse med ARKENWALK inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 43a og 43b Tranegilde By, Ishøj, Køge Bugt Strand Park, i Ishøj Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 7 lamper, etablering af fodgængerbro samt udsigtsbro som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00963.

Dispensation til lamper fodgængerbro og udsigtsbro ifm ARKENWALK.pdf

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler