Dispensation til opgradering af eksisterende pumpestation i Sønderborg Kommune

Publiceret 15-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opgradering af eksisterende pumpestation ved Osbæk gl. renseanlæg, matr.100, Sebbelev, Ketting, Osbæk 19, 6440 Augustenborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af ny bebyggelse og rørføring mv. i forbindelse hermed og ny belægning til erstatning for eksisterende ved opgraderingen.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02353.

Dispensation til opgradering af eksisterende pumpestation i Sønderborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent