Dispensation til opførelse af sommerhus til erstatning for helårsbolig i Skive Kommune

Publiceret 02-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af sommerhus til erstatning for helårsbolig på matr.1ae, Rødding By, Rødding, Vadumvej 19, 7860 Spøttrup, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af ny bolig som ansøgt.

Ændring af anvendelse fra helårsbolig til sommerhus kræver ikke dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, idet det ikke er en tilstandsændring som medfører en øget belastning af kystområdet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00859.

Dispensation til opførelse af sommerhus til erstatning for helårshus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent