Dispensation til opførelse af skur i Holbæk Kommune

Publiceret 06-07-2020

Dispensation til opførelse af skur inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 23e, Næsby By, Orø, Langdal 6, 4305 Orø

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af skur, jf. redegørelsen i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02068.

Dispensation til opførelse af skur inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler