Dispensation til opførelse af nyt enfamiliehus i Lejre Kommune

Publiceret 15-07-2020

Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af nyt enfamiliehus, garage samt udhus mv. på matr. 9d, Herslev, Kattinge By, Haldvejen 1, Roskilde, Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre ny beboelse med terrase, udhus, garage samt pergola, dæksler mv,, til erstatning for eksisterende bebyggelse, der nedrives.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01439.

Dispensation til opførelse af enfamiliehus, Lejre Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent