Dispensation til nyt menighedshus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Publiceret 16-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nyt menighedshus - matr. nr. 1ae, Jægersborg Dyrehave, Edelslundsvej 10 i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af menighedshuset som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02176.

Dispensation til nyt menighedshus i Lyngby-Taarbæk Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent