Dispensation til nye skel ved Enø Strand i Næstved kommune

Publiceret 20-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nye skel ved Enø Strand, matr.60a, Karrebæksminde, Karrebæk, Enø Kystvej 10, 4736 Karrebæksminde, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til nye skel som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02361.

Dispensation til nye skel ved Enø Strand

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent