Dispensation til naturejendom i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 02-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til oprettelse af naturejendom ved udstykning fra landbrugsejendommen af matr.42a og 42gf, Lønborggård Hgd., Lønborg, Vesterbyvej 24B, 6880 Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til den ansøgte udstykning. Direktoratet forudsætter, ejendommens fremtidige drift og udnyttelse sker på de af landbrugsstyrelsen meddelte vilkår ved tilladelsen af 7. oktober 2019 til at oprette udstykningen som en selvstændig landbrugsejendom uden beboelse til naturformål.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02246.

Dispensation til naturejendom i Ringkøbing-Skjern Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent