Dispensation til midlertidig terrænændring i forbindelse med opgravning af søkabel i Haderslev Kommune

Publiceret 08-07-2020

Dispensation til midlertidig terrænændring i forbindelse med opgravning af søkabel inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 317, Åstrup Ejerlav, Åstrup og matr.73, Vandling, Starup, 6100 Haderslev, i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opgravning af søkabel som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00867.

Dispensation til midlertidig terrænændring.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler