Dispensation til målerbrønd i Kolding Kommune

Publiceret 16-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til målerbrønd på matr.8ao, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Elvighøjvej 35, 6000 Kolding, Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af dæksel i niveau med terræn ved målerbrønd som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02317.

Dispensation til målerbrønd i Kolding Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent