Dispensation til isætning af vinduer i gavl på lade i Guldborgsund Kommune

Publiceret 01-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til isætning af vinduer i gavl på lade på matr.20, Hasselø By, Væggerløse, Hasselø Vængevej 6, 4873 Væggerløse, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til isætning af vinduer som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00159

Dispensation til isætning af vinduer i gavl

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent