Dispensation til genopførsel af Strandskur og anlæggelse af terrasse i Helsingør Kommune

Publiceret 28-07-2020

Dispensation til genopførsel af Strandskur og anlæggelse af terrasse indenfor strandbeskyttelseslinjen, matr.81ac, Helsingør Markjoder, Søndre Strandvej 62b, 3000 Helsingør, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte genopførsel og anlæggelse, jf. redegørelsen i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01790.

Dispensation til genopførsel af Strandhus og anlæggelse af terrasse indenfor strandbeskyttelseslinjen matr.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler