Dispensation til genopførelse af sommerhus samt opsætning af solceller på tag i Middelfart Kommune

Publiceret 08-07-2020

Dispensation til genopførelse af sommerhus samt opsætning af solceller på tag inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 5b, Sdr. Åby By, Husby, Høstmarksvej 22, 5592 Ejby

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af sommerhus samt opsætning af solceller.

Kystdirektoratet giver endvidere dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til udvidelse af sommerhus til toilet og bad.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis venligst til j.nr. 20/01188.

Dispensation til genopførelse af sommerhus samt opsætning af solceller på tag.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler