Dispensation til genopførelse af skur i Vejle Kommune

Publiceret 06-07-2020

Dispensation til genopførelse af skur indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 7o Brejning By, Gauerslund beliggende Brejning Strand 23 i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af skur, som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/02055.

Dispensation til genopførelse af skur på Brejning Strand 23 i Vejle Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent