Dispensation til genopførelse af oprindelig strandtrappe i Gribskov kommune

Publiceret 21-07-2020

Dispensation til genopførelse af oprindelig strandtrappe - Nordre Strandvej 42, 3220 Tisvildeleje, matr.10ab, Tisvilde By, Tibirke, Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførsel af den ældre indbyggede strandtrappe.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01276.

Dispensation til genopførelse af strandtrappe, Nordre Strandvej 42, Tisvildeleje

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler