Dispensation til genopførelse af helårshus i Aabenraa Kommune

Publiceret 16-07-2020

Dispensation til genopførelse af helårshus inden for den oprindelige strandbeskyttelseslinje - Dybvighovedvej 300, 6200 Løjt Kirkeby, matr.376, Løjt Kirkeby, Løjt, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførslen, jf. afgørelse.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00399.

Dispensation til genopførsel af helårshus i Aabenraa Kommune.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler